Languages

Inicio
Cultura Xunta
Día Internacional dos Museos: Acción entre museos

Entre coleccións. Cruzando miradas

Do 12 ao 26 de maio de 2014

Co gallo desta celebración propoñemos percorrer diferentes museos da cidade na procura de pezas que, por uns días, cambian de lugar. Así, o Museo do Pobo Galego, o CGAC, o Museo das Peregrinacións e de Santiago, A Fundación Eugenio Granell, o MUPEGA e o Museo da Catedral, agochan nas súas salas obras que proveñen doutras coleccións.

As coleccións que albergan as institucións museísticas crean múltiples vencellos sobre os que este ano reflexiona o Día Internacional dos Museos. Son estes vencellos os que fan dos museos espazos vivos nos que se producen relacións entre xeracións, entre culturas e mesmo entre expresións artísticas.

As lecturas, relecturas e interpretacións sobre estes obxectos permiten que cadaquén se apropie deles como queira, acto de desfrute este que dá sentido á existencia dos museos. Esta mirada entrecruzada, este cambio de contexto, permiten amosar outras interconexións que poñen en valor o patrimonio. Propoñémosche atopar esas pezas que cambiaron de lugar por uns días e crear para elas novos significados.

Pezas de intercambio entre coleccións

Folleto de actividades entre coleccións