Languages

Inicio
Cultura Xunta

O Camiño Real de Castela a Santiago

por Ourense, base do camiño de peregrinación Vía da Prata

15/03/2012 – 17/06/2012

Exposición producida polo Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense

Esta exposición pretende dar a coñecer, de forma gráfica, a realidade histórica desta ruta, unha das máis importantes infraestructuras territoriais de Galicia, o proceso histórico da súa formación e transformación e a valoración do seu valor patrimonial. Tomando como base a documentación de carácter histórico-literario –crónicas, relacións de viaxes e diarios de peregrinación– vaise facendo a reconstrución do seu trazado.

A ruta aparece hoxe enmarcada na denominación de «Camiño de Santiago» na Lei 3/1996, de 10 de maio, de Protección dos Camiños de Santiago, co título de «Ruta da Prata», e en fase de estudo para a proposta de delimitación do seu trazado e zonas de protección. Pero ademais da súa realidade xacobea, ten un propio valor cultural como antiga vía de comunicación que atravesa espazos naturais de gran beleza e contrastes enfeitados cun rico patrimonio, produto dunha longa e fecunda historia.