Languages

Inicio
Cultura Xunta
Programa Monumenta. Mesa redonda

A restauración do patrimonio da Catedral de Santiago de Compostela

13 de xuño de 2014

19h00

Diálogo con profesionais da restauración arredor das intervencións na catedral de Santiago

Na catedral de Santiago recentemente se interveu na torre do Reloxo, tamén chamada torre da Berenguela. O corpo principal con base románica foi construído no século XVI polo arcebispo que lle deu nome á torre, don Berenguel de Landoira. En 1680 Domingo de Andrade remataría a parte superior elevándoa dúas plantas máis. En 1833 colocouse o recentemente restaurado reloxo de catro esferas (unha por cada cara da torre) obra do ferrolán Andrés Antelo.

Folleto informativo Monumenta