Languages

Inicio
Cultura Xunta

mostra dun libro da biblioteca

Biblioteca especializada aberta a investigadores e público en xeral. Situada na nosa sede da rúa de San Miguel. Nela préstanse os servizos de consulta en sala, reprodución de documentos, acceso a Internet e información bibliográfica (presencial ou por correo). Poden facer as súas consultas, tanto bibliográficas como acerca do funcionamento da biblioteca e os seus fondos, a través do correo postal ou electrónico:

biblioteca.mdperegrinacions@xunta.gal

HORARIO:
De luns a venres, de 9.00 a 14.30 h, excepto festivos.
Verán: De luns a venres, de 9.00 a 14.00 h, excepto festivos.

Máis información