Languages

Inicio
Cultura Xunta

PLANTA BAIXA

 

SALA I. A PEREGRINACIÓN
UN CAMIÑO RITUAL DE PURIFICACIÓN E COÑECEMENTO 

 

SALA II. ORIXES DO CULTO XACOBEO
A TRANSLACIÓN DO CORPO DE SANTIAGO

 

SALA III. SANTIAGO: CATEDRAL E CIDADE
O SEPULCRO DO APÓSTOLO COMO XERADOR DA URBE COMPOSTELÁ

 

SALA IV. PEREGRINOS A SANTIAGO

CAMIÑOS E RITOS

plano da planta baixa

 

 

PRIMEIRA PLANTA

SALA V. EXPOSICIÓNS TEMPORAIS
 

plano da primeira planta

 

SEGUNDA PLANTA

 

SALA VI. GREMIOS E TRADICIÓNS ARTESÁS EN SANTIAGO
 

 

SALA VII. ICONOGRAFÍA DE SANTIAGO
A IMAXE DE SANTIAGO NA HISTORIA
 

plano da segunda planta