Languages

Inicio
Cultura Xunta
XORNADA INFORMATIVA SOBRE O PROGRAMA RE-ORG

27/09/2018
O Consello Galego de Museos e o Museo das Peregrinacións e de Santiago organizan unha xornada informativa sobre RE-ORG, ferramenta de reorganización de depósitos promovida por ICCROM. A xornada está dirixida a persoal técnico de museos e a persoal encargado do coidado das coleccións en reserva.

Lugar: Auditorio do Museo das Peregrinacións e de Santiago
Data: 27 setembro 2018

Programa:

1ª parte, a cargo de Clara González (Museo das Peregrinacións e de Santiago)
10 - 10:30 O Método Re-Org, o Libro de Traballo (“Workbook”)
10:30 - 11 Probando Re-Org: 10 criterios. Ferramenta de Autoavaliación, outros recursos
11 - 11:30 Rede Re-Org: Situación e potencial en España/Galicia.

11:30 - 12 Café

2ª parte, a cargo de Marjolijn Debulpaep (KIK-IRPA). RE-ORG Bélxica
12:00 - 13 Re_Org Estratexias en todo o mundo
13 - 13:30 Accións prácticas, conclusións finais.

Máis información sobre a ferramenta de reorganización de depósitos RE-ORG:
http://www.re-org.info/
https://www.iccrom.org/

Organizan:
Museo das Peregrinacións e de Santiago
Consello Galego de Museos

Colabora:
Museo do Pobo Galego

Museos Asistentes:
Museo do Pobo Galego 
Museo da Terra de Melide
Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense
Museo Provincial de Pontevedra
Museo do Mar de Galicia
Museo Etnolóxico de Ribadavia
Museo da Catedral de Santiago
Museo Provincial de Lugo 
Deputación Provincial da Coruña
Museo do Castro de Viladonga
Museo Massó
Museo das Peregrinacións e de Santiago 
Museo de Historia Natural de Ferrol
Museo Construcción Naval Ferrol 
Museo de Belas Artes de Coruña
Museo Pedagóxico de Galicia

Publicamos a lista dos museos e institucións asistentes á Xornada Informativa do 27 de setembro, se falta alguén, pedimos desculpas.
Podedes enviar rectificacions a secretaria@consellodemuseos.gal ou a reorganizacion.cgm@gmail.com