Languages

Inicio
Cultura Xunta
Pescuda no traballo interno do MDPS
30/10/2014

Pescuda no traballo interno do MDPS

Hai ocasións nas que un restaurador se ve na obriga, durante a intervención dunha peza, de utilizar técnicas que enganen ao ollo humano. O obxectivo é que o espectador se fixe só no resultado, e non no proceso de restauración. Se queres coñecer algunha destas “trampas” visuais, acompáñanos:

 

Pescuda no traballo interno do MDPS
31/01/2017

Pescuda no traballo interno do MDPS

Coa eliminación ou perda dalgúns dos elementos que conforman unha obra, corremos o risco de desvirtuala: que pasaría se o Discóbolo de Mirón perdera o disco? En ocasións, os restauradores non teñen máis opción que reconstruír os elementos que se perden no tempo para perpetuar o sentido da obra. Mesmo o detalle máis inusual pode ser obxectivo de restauradores.

Pescuda no traballo interno do MDPS
12/04/2017

Pescuda no traballo interno do MDPS

Conseguímolo! Rematouse o inventariado do conxunto arqueolóxico de Iria Flavia. Nada máis e nada menos que 9540 fragmentos. Este fondo reúne unha gran variedade de tipoloxías e materiais, fundamentalmente de época romana, aínda que tamén son destacables as pezas de época medieval e contemporánea.

PESCUDA NO TRABALLO INTERNO DO MDPS
27/06/2018

PESCUDA NO TRABALLO INTERNO DO MDPS

Un dos labores máis importantes dentro dunha institución museística é o da conservación dos bens culturais que alberga e, a pesares que de que é un traballo cotiá, hai veces que require dunha atención especial. É o caso das táboas con nº inv. 1958 e 1959, que viaxaron ata Lugo para someterse a probas de raios X.

PESCUDA NO TRABALLO INTERNO DO MDPS
10/07/2018

PESCUDA NO TRABALLO INTERNO DO MDPS

Desde a súa creación en 1951, o Museo das Peregrinacións e de Santiago foi nutrindo os seus fondos en consonancia aos seus obxectivos e os materiais procedentes de intervencións arqueolóxicas supoñen unha achega cuantitativamente significativa. A súa condición de centro receptor fai que reciba materiais procedentes dalgúns xacementos con especial vinculación xacobea dentro da comunidade autónoma galega, así como das escavacións urbanas que se levan a cabo no termo municipal da devandita cidade. Deste xeito, actualmente conformouse unha colección de referencia tanto para o estudo histórico xacobeo, como para as investigacións acerca do nacemento e evolución da urbe compostelá.

PESCUDA NO TRABALLO INTERNO DO MDPS
07/08/2018

PESCUDA NO TRABALLO INTERNO DO MDPS

Á hora de visitar as salas dun museo atopámonos cunha serie de normas que moitas veces poden parecer incomprensibles: non flash, non mochilas, non líquidos, grupos limitados... Toda esta normativa responde a un único obxectivo: a preservación e protección dos bens patrimoniais que se exhiben.

O control das condicións climáticas e de seguridade dentro das salas dun museo é fundamental para a conservación dos bens artísticos expostos. Isto chámase conservación preventiva, que en palabras de Gaël de Guichen é “aumentar a esperanza de vida dos obxectos”.

Os obras de arte que expón e almacena un museo, poden ser de natureza orgánica ou inorgánica, e conseguiron chegar até os nosos días a pesar do paso do tempo. Por iso, o labor da conservación preventiva é tan importante, xa que supón o medio para poder legar ás xeracións futuras o uso e goce destas coleccións nas mellores condicións posibles.

PESCUDA NO TRABALLO INTERNO DO MDPS
11/09/2018

PESCUDA NO TRABALLO INTERNO DO MDPS

A raíz dos resultados das análises realizadas ás táboas nº 1958 e 1959 previas a súa restauración, coñecemos a composición das capas pictóricas que as conforman así como os pigmentos que estas conteñen. O albaialde, a azurita e o vermellón serán tres deses pigmentos atopados nas capas dos que falaremos máis en profundidade.