Languages

Inicio
Cultura Xunta
Fe. Tino Martínez 1971 - 2016

Fe. Tino Martínez 1971 - 2016

02/07/2021 - 31/10/2021

Tino Martínez

Fe, a nova exposición do Museo das Peregrinacións e de Santiago, ten como finalidade realizar  unha retrospectiva que recolla o traballo do fotógrafo Tino Martínez  entre 1971 e 2016. Centrada na serie de celebracións relixiosas populares de Galicia: as romarías.
A cámara do consagrado fotógrafo compostelán, Tino Martínez, capta como poucos aquilo que non se ve nestas festividades populares onde se mestura o relixioso e o profano, a devoción, a festividade e a fe, a principal motivación que funciona como nexo vertebrador desta nova mostra fotográfica do MDPS.