Languages

Inicio
Cultura Xunta

TRADUCIÓN AO ESPAÑOL DO ARTIGO DE ANTOMARCHI ET. AL.

Xa temos lista a tradución (ao español) do artigo de C. Antomarchi, M. Debulpaep, V. Džikić, A. Ghadban, G. de Guichen, S. Lambert, M. Mertzani, A. Pandya, J. Šubic Prislan, L.-M. Tapini, and V. Živković. 2017. 

Xa temos lista a tradución (ao español) do artigo de Antomarchi et al. 

[ESP]: C. Antomarchi, M. Debulpaep, V. Džikić, A. Ghadban, G. de Guichen, S. Lambert, M. Mertzani, A. Pandya, J. Šubic Prislan, L.-M. Tapini, and V. Živković. 2017:  "¡Forma tu equipo, reagrupa, reutiliza y revive! Lecciones aprendidas de los talleres RE-ORG en todo el mundo". 
https://app.luminpdf.com/viewer/hjzPLQjBCTKz3HNLX/share?sk=08389ba5-0aca-458c-b59d-951c35f1902c

[ENG]: C. Antomarchi, M. Debulpaep, V. Džikić, A. Ghadban, G. de Guichen, S. Lambert, M. Mertzani, A. Pandya, J. Šubic Prislan, L.-M. Tapini, and V. Živković. 2017: "Team up and re-group, re-use and re-vive! Lessons learnt from RE-ORG workshops around the world". In ICOM-CC 18th Triennial Conference Preprints, Copenhagen, 4–8 September 2017, ed. J. Bridgland, art. 1502. Paris: International Council of Museums.
 http://icom-cc-publications-online.org/PublicationDetail.aspx?cid=b4b8d9b4-3d20-4240-a4c8-cc3514b15bdb

 

Moi intersante para aqueles asistentes á Xornada Informativa sobre RE-ORG, celebrada o 27 de setembro de 2018 no Museo das Peregrinacións e de Santiago, organizada polo Consello Galego de Museos, que precisen máis información sobre o uso do método.

Para dúbidas, cometarios ou correccións: reorganizacion.cgm@gmail.com

 

fecha_interna: 
mércores, October 17, 2018