Languages

Inicio
Cultura Xunta

AS TÁBOAS 1958 E 1959 NA PRENSA

As táboas 1958 e 1959 continúan o seu periplo. Esta vez faise eco do seu proceso de restauración o suplemento de lecer e cultura Fugas, da Voz de Galicia (19/10/2018).
Interesante artigo no que se pon en valor os procesos de recuperación do patrimonio por parte das institucións museísticas.

fecha_interna: 
venres, October 19, 2018