Languages

Inicio
Cultura Xunta

Santiago peregrino

Obradoiro galego

Granito tallado e policromado

Renacemento (século XVI)

Acceso ao catálogo