Languages

Inicio
Cultura Xunta

TENDA-LIBRERÍA

Neste espazo, ofrécese a posibilidade de adquirir artículos relacionados coas coleccións do Museo. Tamén poñemos á túa disposición o noso repertorio de publicacións.
O horario da tenda é o mesmo que o horario de visita ao Museo.

Consultar publicacións

OUTROS SERVIZOS

  • Consignas gratuitas para depositar os efectos persoais durante a visita.
  • Ascensor accesible.
  • Préstamo gratuíto de cadeiras de rodas.
  • Aseos adaptados.
  • Cambiadores de bebé nos aseos.
  • Follas de sala nos seguintes idiomas: Galego, Castelán, Inglés, Alemán, Portugués, Francés e Italiano.
  • Bucle magnético nos audiovisuais con sonido.
  • Conexión wifi na biblioteca.
  • Auditorio.
  • Organización de eventos corporativos.mostra dalgúns artigos publicados polo museo