Languages

Inicio
Cultura Xunta

Cruz procesional

Obradoiro compostelán

Bronce fundido

Renacemento (Ca. 1500)

Acceso ao catálogo