Languages

Inicio
Cultura Xunta

Kumbha Mela

Pasos cara a inmortalidade

14/07/1999 – 05/09/1999

Shimon Lev

Cara á cidade de Prayag, diríxense cada doce anos millóns de peregrinos hinduístas para purificarse cun baño nestas augas, nunha das cidades indias onde conta a tradición que caeu unha das gotas do néctar da Inmortalidade.