EN ESTE MOMENTO ESTAMOS ABIERTOSEN ESTE MOMENTO ESTAMOS CERRADOS
ABIERTOCERRADO
HORARIOSHORARIOSHORARIOS
UBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓN

OS CAPÍTULOS DA IRMANDADE. PEREGRINACIÓN E CONFLICTO SOCIAL NA GALICIA DO SÉCULO XV

Lugo, 28 de julio - 28 octubre, 2007

S.A. Xestión do plan Xacobeo

RUDESINDUS. A TERRA E O TEMPLO

Mondoñedo, 27 de abril - 5 de septiembre, 2007

S.A. Xestión do plan Xacobeo

INTRAMUROS

Santiago de Compostela, 11 dejulio - 28 de febrero, 2007

Consorcio de Santiago