NESTE MOMENTO ESTAMOS ABERTOSNESTE MOMENTO ESTAMOS PECHADOS
ABERTOPECHADO
HORARIOSHORARIOSHORARIOS
LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN

LIGAZÓNS DE INTERESE DAS XORNADAS RE-ORG

Mércores, 3 de Outubro de 2018

Xa podedes consultar as ligazóns mencionadas durante a Xornada Informativa sobre RE-ORG celebrada o 27/09/2018 no MDPS, onde se expuxo o método do ICCROM para organizar as áreas de depósito dos museos.
 

Links de interese relacionados con RE-ORG:

ICCROM
https://www.iccrom.org/

RE-ORG, Método (Inglés e francés)
https://www.iccrom.org/themes/preventive-conservation/re-org/method

TUMBLR
http://re-org.tumblr.com/

YOU TUBE
https://www.youtube.com/channel/UCJCKqPYjvLi9jJqnjROUzIQ

CANADIAN CONSERVATION INSTITUTE
https://www.canada.ca/en/conservation-institute.html

RE-ORG CANADA
https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/workshops-conferences/advanced-professional-development-workshops/re-org-canada.html

KIK-IRPA
http://kikirpa.be/

RE-ORG BELXICA
http://conf.kikirpa.be/reorg2018/fr/home-3/

RE-ORG CHILE
http://www.cncr.cl/611/w3-article-87595.html?_noredirect=1

Por último, e xa máis aló de RE-ORG, para os interesados en acceder á información sobre conservación preventiva, o Centro Nacional de Conservación y Restauración de Chile, CNCR, ofrece recursos moi interesantes, entre eles a traducción ao español das “Notas” do Instituto Canadiense de Conservación:
http://www.cncr.cl/611/w3-article-52503.html?_noredirect=1