NESTE MOMENTO ESTAMOS ABERTOSNESTE MOMENTO ESTAMOS PECHADOS
ABERTOPECHADO
HORARIOSHORARIOSHORARIOS
LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN

Contactos

DIRECCIÓN
María Esperanza Gigirey Liste
direccion.mdperegrinacions [at] xunta.gal

 

DOCUMENTACIÓN E COLECCIÓNS
Roberto Aneiros García
documentacion.mdperegrinacions [at] xunta.gal 

 

CONSERVACIÓN PREVENTIVA E RESTAURACIÓN
Clara González Fernández
conservacion.mdperegrinacions [at] xunta.gal

 

DIFUSIÓN E RESERVAS
Purificación Rodríguez García
difusion.mdperegrinacions [at] xunta.gal

BIBLIOTECA
Antonia María Soto Gómez
biblioteca.mdperegrinacions [at] xunta.gal

 

ADMINISTRACIÓN
Mª Carmen Vilariño Sánchez 
informacion.mdperegrinacions [at] xunta.gal

 

TRAMITACIÓN ECONÓMICA
María José Díaz Lorenzana
tecom.mdperegrinacions [at] xunta.gal

 

PERSOAL DE ATENCIÓN AO PÚBLICO
Cristina Amor Faya, Eladio Búa Bahón, María González Varela, Luis Martínez Ruíz, Ma Isabel Mosteiro Riveiro, Raquel Muñiz González, Ma Magdalena Raviña Midón, María Carrillo Brea, Luisa Iglesias García. 
vixilancia.mdperegrinacions [at] xunta.gal