NESTE MOMENTO ESTAMOS ABERTOSNESTE MOMENTO ESTAMOS PECHADOS
ABERTOPECHADO
HORARIOSHORARIOSHORARIOS
LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN

DÍA INTERNACIONAL DOS ARQUIVOS 2022

No Museo das Peregrinacións e de Santiago festexamos o «Día Internacional dos Arquivos».

 

«Real Provisión» Delantera
«Real Provisión» Trasera
«Real Provisión» Selo

A función arquivística nos museos é moi importante. A preservación dos seus fondos documentais é unha peza clave para a historia das súas coleccións e da propia institución, teñen un valor único e irremplazable para a conservación e salvagarda da memoria patrimonial.
 
Forman parte do patrimonio cultural dos museos os fondos museográficos (as coleccións) e os numerosos fondos documentais derivados das tarefas cotiás e de administración. Ambos os dous forman parte do seu patrimonio cultural, son fontes de información e memoria viva dos museos. 

A través dos fondos documentais podes atopar unha infinidade de Historia e historias. Mergullarse nestes arquivos é unha viaxe apaixonante no tempo a través das letras! 

Para festexar este día traemos a colación un exemplo de «Real Provisión» de Felipe IV. Foi emitido para que, D. Francisco Fernández de la Cueva Enríquez, duque de Albuquerque, arme cabaleiro da Orde de Santiago a D. Antonio Fernández de Castro, a quen o rei fixera mercé por cédula do 26 de abril anterior e ordena.

Trátase de dous documentos relacionados:
- Un dobre folio manuscrito con selo real en seco coa concesión do hábito da Orde de Santiago a Antonio Fernández de Castro; asinado «Yo el rey» en Madrid a vinte e nove do mes de maio de 1665.  
- O seguinte documento, en dous dobres folios dobrados e cosidos formando catro follas autentifícase cómo se armou cabaleiro á nomeada persoa. Asinado polo Duque de Albuquerque.