NESTE MOMENTO ESTAMOS ABERTOSNESTE MOMENTO ESTAMOS PECHADOS
ABERTOPECHADO
HORARIOSHORARIOSHORARIOS
LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN

Atención a investigadores

O MDPS permite o acceso ás súas coleccións museográficas, documentais e bibliográficas aos investigadores que así o soliciten. Aquelas persoas que desexen realizar un traballo de investigación sobre algunha obra integrante do museo, un conxunto delas ou algún aspecto relativo ao Camiño ou a cidade de Santiago, poden poñerse en contacto coa Dirección do Museo a través de correo postal ou electrónico, indicando no asunto “Consulta de fondos”.

direccion.mdperegrinacions [at] xunta.es (subject: Atenci%C3%B3n%20a%20investigadores)

CONDICIÓNS BÁSICAS:

  • O MDPS resérvase o dereito de conceder calquera autorización de consulta dos seus fondos. Polo tanto queda prohibida toda consulta que previamente non fose autorizada.
  • A manipulación dos fondos, se a houbese, será baixo as condicións e supervisión dun responsable da área de conservación.
  • Todo permiso de publicación esixe que se cite a súa procedencia: Museo das Peregrinacións e de Santiago.
  • O solicitante comprométese a depositar no Museo polo menos un exemplar da súa publicación, se a houbese, que pasará a formar parte dos fondos da Biblioteca e a coñecer e aceptar estas normas, sendo responsable de todo mal uso que poida facerse da documentación ou pezas consultadas. 

Atención a investigadores