NESTE MOMENTO ESTAMOS ABERTOSNESTE MOMENTO ESTAMOS PECHADOS
ABERTOPECHADO
HORARIOSHORARIOSHORARIOS
TARIFASTARIFASTARIFAS
LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN

A peregrinación e o camiño de Santiago

Os obxectos e rituais relacionados cos peregrinos xacobeos; A vinculación que a música, a literatura e a arte tivo co Camiño de Santiago; A diversidade iconográfica do Apóstolo así como a amplísima dispersión do culto a Santiago, son os protagonistas nesta planta.

Santiago no mundo

A amplísima dispersión do culto a Santiago débese a distintos factores. A importancia que adquire o culto aos apóstolos e mártires, tidos polos cristiáns como alicerces que sustentan a fe cristiá, outorgoulle ao descubrimento do corpo de Santiago unha trascendencia especial por ser un dos discípulos máis próximos a Cristo.

Doutra banda, dado o interese que tiveron as peregrinacións a santuarios e o culto ás reliquias na sociedade medieval, a aparición do corpo do Apóstolo nos albores do século IX nos territorios máis afastados de Europa, incentivou a moitos fieis a peregrinar á súa tumba sen importar o seu lugar de residencia e orar ante as reliquias, xurdindo un armazón de vías de comunicación polas que se difundiu o culto a Santiago.

Igualmente a expansión internacional da cultura e da tradición hispanas cos descubrimentos protagonizados principalmente por Castela e Portugal, levará o culto a Santiago aos cinco continentes. Moitos dos asentamentos coloniais fundados foron levantados baixo a protección do apóstolo Santiago.

Santiago en España

A tradición mantén a existencia dun culto moi antigo a Santiago na península. De feito defende a cristianización de Hispania polo fillo de Zebedeo. É posible que a Igrexa visigoda reservase un papel destacado ao Apóstolo que pasaría ao reino ástur. Iso explicaría a importancia outorgada a Santiago como «cabeza refulxente e dourada de Hispania», como recolle o himno O Dei Verbum arredor do ano 785.

O descubrimento do sepulcro e a peregrinación deron lugar ao nacemento de igrexas, capelas e establecementos de acollida en honra a Santiago o que, sumado á actividade bélica en contra do islam, contribuíu á expansión do seu culto por España e Portugal, na que xogou un destacado papel a Orde de Cabalería de Santiago.

Santiago en Europa

A noticia do descubrimento da tumba apostólica e o intento de vinculalo con Carlomagno contribuirían a difundir o culto a Santiago en Europa. Escritos próximos á data do descubrimento (Martiroloxios de Floro e de Adón) darán a coñecer na sociedade europea anterior ao ano mil a existencia da tumba e do culto que recibe en Compostela. No século XI, consolídanse as rutas de peregrinación desde Europa.

Nacen institucións de apoio ao peregrino como as confrarías para organizar peregrinacións e atender establecementos de acollida. O caso da Confrèrie de Saint-Jacques de París en 1315 é un bo exemplo. Son incontables as evidencias do papel que xogou o culto a Santiago e a peregrinación na configuración de Europa.

A expansión do culto a Santiago arraigou de xeito moi profundo en Europa, sobre todo nos territorios correspondentes ás actuais Alemaña e Francia, con moitas igrexas dedicadas a Santiago e unha gran variedade de representacións do Apóstolo, algunhas con variantes locais, como é o caso da escultura bávara exposta neste espazo, que porta dun lado a tradicional cabaza de peregrino e do outro un ravo como símbolo identificativo. Obxectos devocionais procedentes de toda Europa enriquecen este espazo expositivo e dan fe da expansión do seu culto polo continente.

Santiago en América

A figura de Santiago, que se viña utilizando pola monarquía como símbolo de unidade política e relixiosa de España, terá un papel importante na conquista e colonización de América despois do descubrimento en 1492. O ardor que os soldados cristiáns despregaron contra a presenza musulmá, poñerase agora en funcionamento nestes territorios.

Tanto os conquistadores como os evanxelizadores utilizaron a figura de Santiago cabaleiro como aliado na procura dos seus obxectivos. O nome do Apóstolo foi o escollido para denominar numerosas entidades de poboación en toda América. Cóntanse por centos os lugares que conservan ou utilizaron o nome de Santiago, de modo especial en México. Aínda existen moitas manifestacións coloristas para celebrar a festividade de Santiago.